Czasowe zawieszenie działalności Klubu Samopomocy "Stara Szkoła".

Czasowe zawieszenie działalności Klubu Samopomocy "Stara Szkoła".

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Klub Samopomocy „Stara Szkoła" zawiesza swoją działalność w okresie od 26.04.2020 do 03.05.2021