Uroczyste podsumowanie Konkursu Plastycznego "Bitwa Warszawska 1920".

Uroczyste podsumowanie Konkursu Plastycznego "Bitwa Warszawska 1920".

W dniu 08.10.2020 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego, zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witoni, Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia, „Klub Seniora +" w Witoni, w ramach realizacji zadania projektowego „Śladami Rocznic Historycznych – Bitwa Warszawska 1920".

Główne cele konkursu to:

  • Przypomnienie bohaterstwa żołnierzy polskich i cywilów w okresie wojny.
  • Ukazanie Bitwy Warszawskiej jako zwycięstwa cywilizacji europejskiej nad barbarzyństwem komunistycznej rewolucji.
  • Przypomnienie dziejów wojny polsko-bolszewickiej i jej znaczenia dla ocalenia państwowości polskiej.
  • Promowanie postaw patriotycznych i etycznych.
  • Kształtowanie wśród młodzieży, mieszkańców gminy poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej.
  • Rozwijanie uzdolnień plastycznych, kreatywności oraz wyobraźni.

Adresatami konkursu byli chętni uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej oraz mieszkańcy Gminy Witonia powyżej 16 r.ż. Zadaniem uczestników było wykonanie tematycznej pracy plastycznej w formacie od A3 do A2, w wybraną przez uczestników techniką plastyczną, z możliwością wykorzystania różnorodnych materiałów.

Oceny prac dokonało powołane Jury w składzie:

1. Wójt Gminy Witonia – Mirosław Włodarczyk

2. Sekretarz Gminy – Katarzyna Gonera

4. Skarbnik Gminy Witonia – Wioletta Baraniak

5. Kierownik GOPS – Zofia Krawczyk

W konkursie wzięło udział 37 osób (29 uczniów ze Szkoły Podstawowej oraz 8 dorosłych mieszkańców gminy). Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi, technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne. Podczas oceny uwagę zwracano na estetykę pracy plastycznej, oryginalność, pomysłowość i wyobraźnię w zakresie przedstawienia tematu, wartość merytoryczną pracy, ilość włożonej pracy oraz stopień opanowania technik rysunkowych, malarskich i innych.

Laureatami konkursu zostali :

Kategoria: klasy IV – VIII Szkoły Podstawowej

lp.

imię i nazwisko

klasa

miejsce

1.

Wojciech Tomes

VI

Nagroda Wójta Gminy Witonia

2.

Martyna Krupa

VII B

I miejsce

3.

Maja Kińska

V B

II miejsce

4.

Wiktoria Kondras

VI

II miejsce

5.

Kamila Sikora

V B

III miejsce

6.

Paulina Brzozowska 

VII B

wyróżnienie

7.

Maja Duczyńska

VII B

wyróżnienie

8.

Ewelina Włodarczyk 

VI 

wyróżnienie

9.

Martyna Góreczna 

VI

wyróżnienie

Kategoria: mieszkańcy Gminy Witonia powyżej 16 r.ż

lp.

imię i nazwisko

miejsce

1.
Czesława Besztak

I miejsce

2.

Marzena Kozanecka 

II miejsce

3.

Małgorzata Walczak

III miejsce


"Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej".

Autor: GOKSiR w Witoni