Deklaracja dostępności serwisu internetowego Klubu Samopomocy „Stara Szkoła” w Witoni

Klub Samopomocy „ Stara Szkoła” w Witoni zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://staraszkola.gminawitonia.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki:

Klub Samopomocy „ Stara Szkoła „ w Witoni

Ul. Szkolna 4b
99 – 335 Witonia
tel. 579470559
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 16.01.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.05.2020

Strona internetowa jest częściowo  zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  • Filmy nie posiadają napisów, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Ułatwienia na stronie internetowej:

  • Kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA
  • Możliwość powiększenia wielkości liter
  • Każda zakładka posiada wyszukiwarkę

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Gonera ,adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 243564710. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności architektonicznej

Gmach Klubu jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Siedziba Klubu znajduje się na parterze budynku.

Do Klubu można dojechać samodzielnie.

Do Klubu prowadzi jedno wejście główne. Wzdłuż budynku znajduje się chodnik,  który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.